Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo

NỘI DUNG

    Đã có điểm thi AV + TH tháng 11/2016


    Các bạn truy cập trang web http://cc.lhu.edu.vn/ nhập SoBD, CMND hoặc Mã SV để xem điểm.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      17,600       1/231