Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Thông báo tạm nghĩ do ảnh hưởng cơn bão số 16

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ tạm nghĩ theo quy định của nhà trường vào 2 ngày 25, 26/12/2017
  Các lớp học ngoại ngữ, tin học tại trung tâm trong 2 ngày này sẽ được nghĩ học, trung tâm sẽ bố trí lịch bù sau.
  Các bạn sinh viên, học viên cần liên hệ với trung tâm để đăng ký học, thi, lấy chứng chỉ... vui lòng quay lại ngày 27/12/2017.
  Trân trọng!

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,758       1/159