Nhận chứng chỉ Anh văn, Tin học tháng 01/2019

 Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn các khóa thi:

  • 20/01/2019
  • 24/3/2019

Chứng chỉ Tin học khóa thi:

  • 13/01/2019
  • 26/01/2019 (Liên thông Dược)

Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ mang theo cmnd hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học