Đã có kết quả thi tin học ƯDCNTT Cơ bản ngày 10/1/2021

Tra cứu điểm thi tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examresults

Các bạn sinh viên đã thi đạt và muốn xin giấy xác nhận để xét tốt nghiêp vui lòng đăng ký trực tiếp tại trung tâm.

Thắc mắc về điểm thi và phúc khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tai trung tâm.

Xem lịch thi kỳ gần nhất tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examschedule

Lịch khai giảng: https://nnth.lhu.edu.vn/openclass

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

ƯDCNTT, thông tư 17