Giới thiệu

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ giảng viên

Khoa Cơ điện - Điện tử luôn chú trọng phát triển về đội ngũ và cơ cấu nhân sự, nhiều giáo viên trẻ trong Khoa đã được tạo điều kiện cho đi học nước ngoài hoặc cho đi học trong nước. Tính cho đến nay Khoa có 35 cán bộ, trong đó: 02 PGS. TS, 06 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 16 thạc sĩ, 12 kỹ sư (08 đang học cao học trong và ngoài nước).

 

Họ tên: Phạm Văn Toản

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Chế tạo máy công nghiệp
 •  Công nghệ sấy

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Nguyễn Bá Sơn

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Chế tạo vật liệu
 •  Cơ khí chính xác

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Lê Phương Long

Học vị: NCS Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •   Thiết kế khuôn
 •   Điều khiển tự động

Lý lịch khoa họcLink

 

Họ tên: Nguyễn Thiện Tài

Học vị: Thạc Sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Thiết Kế Mạch in
 •   Chế tạo Robot

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Trần Hữu Tuyển

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Cơ khí chế tạo
 • Chế tạo máy công nghiệp

  Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Vi Trung Kiên

Học vị: NCS Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Cơ khí chế tạo
 • CAD/CAM/CNC

Lý lịch khoa học

Họ tên: La Khải Khải

Học vị: Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •   Cơ điện tử
 •   Chế tạo Robot

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Đoàn Dương Quý

Học vị: Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •   Cơ khí chế tạo
 •   Chế tạo Robot

Lý lịch khoa họcLink

 

 

Họ tên: Nguyễn Vũ Quỳnh

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Hệ thống nhúng
 •  Điều khiển rô bốt

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Lê Phương Trường

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Năng lượng tái tạo
 •   IoTs

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Phan Như Quân

Học vị: Tiến Sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Kỹ Thuật Thông Tin Truyền Thông
 •   Xử lý ảnh trong CN

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Nguyễn Bá Thuận

Học vị: Thạc Sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Thiết Kế Mạch in
 •   Chế tạo Robot

Lý lịch khoa học:Link

Họ tên: Nguyễn Hà Thoại Phi

Học vị: Thạc Sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Điện tử công suất
 •  Điều khiển động cơ

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Ngô Thanh Bình

Học vị: Thạc Sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Trang bị điện
 •   Hệ thống giám sát

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Hoàng Thị Nga

Học vị: Thạc Sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Điều khiển động cơ
 •   Máy phát điện

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Nguyễn Cường Phi

Học vị: Thạc Sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Thiết Kế Mạch in
 •   Chế tạo Robot

Họ tên: Trần Trung Hướng

Học vị: Thạc Sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  Thiết Kế Mạch in
 •   Chế tạo Robot

 

Họ tên: Nguyễn Duy Phú

Học vị: Thạc Sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 •  CAD/CAM CNC
 •  Thiết kế sản phẩm cơ khí

 

Họ tên: Lê Hoàng Anh

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Chế tạo rô bốt

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học

Họ tên: Huỳnh Tuấn Tú

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Điều khiển động cơ

  - thiết kế mạch in

Lý lịch khoa học

Họ tên: Trần Văn Thành

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Thiết kế khuôn

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa họcLink:

Họ tên: Nguyễn Đình Đại

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Thiết kế khuôn

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học

Họ tên: Nguyễn Văn Thương

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Thiết kế khuôn

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học

Họ tên: Huỳnh Đức Chấn

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Thiết kế khuôn

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học

 

Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Truyền thông LED

  - Truyền thông không dây

Lý lịch khoa học: Link

Họ tên: Lê Tiến Lộc

Học vị: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Thiết kế khuôn

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học

Họ tên: Nguyễn Hoàng Huy

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Xử lý tín hiệu số

  - Điều khiển mờ

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Ngô Kim Long

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Hệ thống cảm biến

  -  Điện tử 

Lý lịch khoa họcLink

Họ tên: Ngô Văn Bình

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Kỹ Thuật số

  - Vi mạch số

Lý lịch khoa họcLink

   

 

Họ tên: Lê Văn Tần

Học vị: PGS.TS

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Công nghệ ô tô

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học

Họ tên: Phạm Công Sơn

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Công nghệ ô tô

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học

Họ tên: Ninh Thị Thúy

Học vị: Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Công nghệ ô tô

  - Điều khiển tự động

Lý lịch khoa học