Thể lệ

Thể lệ

Vòng 1 - Kiểm tra năng lực xử lý ảnh

Ở vòng này BTC sẽ cung cấp để thi mói và sẽ sử dụng code của các đội từ vòng sơ khảo (hạn nộp code trước ngày 16/11/2019) để áp dụng thực hiện với đề bài mới.

Các đội phải thể hiện được tâm đường, giới hạn bên trái và phải, trên cùng một cửa sổ, để BTC có thể theo dõi và đánh giá mức độ xử lý của từng đội.

Thể hiện tâm đường, giới hạn trái phải
Thể hiện tâm đường và giới hạn trái phải

 

Sau khi xử lý, các đội phải xuất ra được file có định dạng là [TênĐội].txt, file này thể hiện giá trị tâm đường mà các đội đã xử lý được. Giá trị tâm đường lúc này có tọa độ y = 3/4 * chiều cao của video mà BTC cung cấp

File .txt thể hiện giá trị tâm đường của mội đội
File .txt kết quả tính toán tâm đường

Video mẫu thể hiện tâm đường (khi thi đấu các đội phải thể hiện thêm giới hạn trái phải như hình trên)


LIÊN HỆ

Thầy Đinh Huy Hoàng

(+84) 826 968 011

Trung tâm Thông tin Tư liệu
        Tòa nhà 1 - Tầng 2 - Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

cuocduaso@lhu.edu.vn

© 2019 Đại học Lạc Hồng