Thông báo

V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014

Trường Đại học Lạc Hồng thông báo

Sinh viên Trường được nghĩ lễ Giỗ Tổ  Hùng Vương vào Thứ tư, ngày 09/4/2014 (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch)