Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[2014-2015] DS môn học lại Học kỳ I, Năm học 2014 - 2015 (bổ sung)

Khoa thông báo danh sách các môn học lại trong Học kỳ I, Năm học 2014 - 2015 bổ sung

- Sinh viên đóng tiền phòng Tài vụ, mang biên lai lên Khoa đăng ký.

- Ngày hết hạn nộp biên lai về văn phòng Khoa: 23/9/2014

Lưu ý:

- Trong danh sách có các môn đã bỏ hoặc năm sau không có trong chương trình học. sinh viên tranh thủ trả nợ trong học kỳ này.

- Các môn bổ sung, có lịch học vào buổi tối.

- Sinh viên còn nợ môn, nhưng trong thời gian qua chưa lịch học của môn còn nợ để đăng ký, liên hệ qua mail để đăng ký (e-mail: duc@lhu.edu.vn)

Danh sách môn bổ sung

STT MÔN HỌC Tổng TC LT TH BT ST Số tiền
1 Lập trình Visual Basic 1 90 45 45      900.000
2 Lập trình Visual Basic 2 90 45 45      900.000
3 Quản trị hệ thống mạng 75 45 0 30    750.000
4 Đồ họa máy tính 90 45 45      900.000
5 Phương pháp tính 45 45 0      450.000
6 Lập trình Web 90 45 45 0    900.000
7 Ngôn ngữ C 90 45 45      900.000
8 Mạng máy tính nâng cao 90 45 45      900.000
9 Hợp ngữ 60 15 45      600.000