Giới thiệu

Khoa Đông Phương  »  Giới thiệu

Nhân sự Khoa Đông Phương

Lãnh đạo khoa

TS. Nguyễn Thị Ảnh - trưởng khoa

ThS. Nguyễn Hữu Nghị - Phó trưởng Khoa

Tổ trưởng bộ môn

ThS.Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Tổ trưởng bộ môn

ngành Trung Quốc học

ThS.Nguyễn Thị Như Thường

Tổ trưởng bộ môn

ngành Nhật Bản học

ThS.Phạm Thị Bích Hằng

Tổ trưởng bộ môn

ngành Việt Nam học

Th.S Nguyễn Hoàng Kim Ngân

Tổ trưởng bộ môn

ngành Hàn Quốc học

Giảng viên và trợ giảng các ngành

TS.Lê Ngọc Sang

Giảng viên ngành

Trung Quốc học

ThS.Phan Thế Anh

Giảng viên ngành

Trung Quốc học

ThS.Hoàng Tiến Dũng

Giảng viên ngành

Trung Quốc học

ThS.Trương Cẩm Tú

Giảng viên ngành

Trung Quốc học

ThS.Trần Thị Gái

Giảng viên ngành

Nhật Bản học

ThS.Nguyễn Thị Hường

Giảng viên ngành

Nhật Bản học

ThS.Trần Minh Thùy Dương

Giảng viên ngành

Nhật Bản học

Cn.Đồng Thị Thu Hà

Giảng viên ngành

Nhật Bản học

 

NCS. Nguyễn Hồng Phước

Giảng viên ngành

Hàn Quốc học

NCS. Đỗ Thị Thùy

Giảng viên ngành

Hàn Quốc học

Cn.Đàm Thị Anh

Trợ giảng ngành

Hàn Quốc học

 
   

ThS.Đỗ Thị Kim Oanh

Giảng viên ngành Việt Nam học

ThS.Nguyễn Thái Liên Chi

Giảng viên ngành Việt Nam học

   

Nhân viên khoa

Ks.Nguyễn Như Ngọt

Quản sinh khoa

Cn.Lê Thị Trinh

Giáo  vụ  khoa

Cn.Lê Thị Kiều Trang

Thực tập thực tế