Giới thiệu

Nhân sự Khoa Đông Phương

 
 

TS. Nguyễn Thị Ảnh

Trưởng Khoa

 
 

ThS. Nguyễn Hữu Nghị

Phó trưởng Khoa

 

ThS.Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Tổ trưởng bộ môn Trung Quốc học

ThS.Nguyễn Thị Như Thường
Tổ trưởng bộ môn Nhật Bản học

ThS.Phạm Thị Bích Hằng

Tổ trưởng bộ môn Việt Nam học

Th.S Nguyễn Hoàng Kim Ngân
Tổ trưởng bộ môn Hàn Quốc học

Cn.Lê Thị Kiều Trang
Phụ trách Thực tập

Ks.Nguyễn Như Ngọt
Quản sinh

Cn.Lê Thị Trinh
Giáo vụ Khoa
TS.Lê Ngọc Sang
Giảng viên tiếng Trung
ThS.Phan Thế Anh
Giảng viên tiếng Trung

ThS.Hoàng Tiến Dũng
Giảng viên tiếng Trung

ThS.Trương Cẩm Tú
Giảng viên tiếng Trung

Cn.Đồng Thị Thu Hà
Giảng viên tiếng Nhật

ThS.Trần Thị Gái
Giảng viên tiếng Nhật

ThS.Nguyễn Thị Hường
Giảng viên tiếng Nhật

ThS.Đào Hải Yến
Giảng viên tiếng Nhật

 
ThS.Trần Minh Thùy Dương
Giảng viên tiếng Nhật

Cn.Nguyễn Hồng Phước
Giảng viên tiếng Hàn

Cn.Đàm Thị Anh
Giảng viên tiếng Hàn

ThS.Đỗ Thị Kim Oanh
Giảng viên Việt Nam học

ThS.Nguyễn Thái Liên Chi
Giảng viên Việt Nam học

Cn. Nguyễn Thị Hồng Cúc

Thư ký 

Cn. Đào Hồng Ngân

Trợ giảng ngành Nhật Bản học