Tin tức phòng Đào tạo

Trường ĐH Lạc Hồng tham dự Hội thảo khoa học "Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Sáng ngày 22-11, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khoa học Lịch sử Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. PGS,TS Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng và TS Ngô Thị Huyền – Giảng viên bộ môn Lý luận chính trị (Phòng Đào tạo) đã đến dự và báo cáo tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá đúng vị trí, vai trò và những đóng góp của trí thức, đội ngũ trí thức Biên Hòa - Đồng Nai trong đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước (1945 - 1975), cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2022); làm rõ thêm khái niệm trí thức, những quan điểm lý luận của Đảng về trí thức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó động viên phát huy trí tuệ và sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đồng Nai theo hướng hiện đại. Hội thảo đã nhận được 36 bài tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, nhà giáo trong và ngoài tỉnh về 3 chủ đề chính: Những vấn đề lý luận chung; Trí thức Đồng Nai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và Đồng Nai với trí thức - Trí thức với Đồng Nai.

Trường ĐH Lạc Hồng tham gia Hội thảo với hai tham luận:

Tham luận thứ nhất: “Đội ngũ trí thức Trường Đại học Lạc Hồng với quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai”.

Ở tham luận này, hai tác giả Nguyễn Vũ Quỳnh và Ngô Thị Huyền khẳng định: Trong bức tranh lịch sử dựng nước và giữ nước hơn 4000 năm của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, Biên Hoà - Đồng Nai là vùng đất sinh sau đẻ muộn với lịch sử khai phá đến nay chỉ hơn 320 năm kể từ khi Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược phương Nam theo lệnh của Chúa Nguyễn. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, thăng trầm bởi chiến tranh, nhân dân Biên Hoà - Đồng Nai vẫn giữ được hào khí của con người và vùng đất Nam Bộ. Phẩm chất kiên cường, anh dũng vốn có của người Biên Hoà - Đồng Nai tiếp tục được chứng minh bằng những bứt phá, sáng tạo để dẫn đầu cả nước thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Thành tựu đạt được trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá tỉnh Đồng Nai là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, không ngừng sáng tạo trong lao động, sản xuất và học tập của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, trong đó có bàn tay, khối óc của đội ngũ trí thức là cán bộ giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Lạc Hồng.

Tham luận thứ hai “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của trí thức và những gợi mở cho công tác phát triển đội ngũ trí thức ở Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay”.

Trong bài viết này, tác giả Ngô Thị Huyền nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của nhân dân ta. Người coi trí thức là “vốn liếng quý báu” của dân tộc, thành công của cách mạng Việt Nam luôn có một phần công sức quan trọng của trí thức. Những tư tưởng của Người về vai trò của đội ngũ trí thức là kim chỉ nam định hướng cho Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Đồng Nai trong công tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung và công tác phát triển đội ngũ trí thức trẻ của tỉnh nói riêng.

Trên cơ sở chỉ ra những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của trí thức, tác giả Ngô Thị Huyền đã khuyến nghị những giải pháp cần thiết để phát triển đội ngũ trí thức ở Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của trí thức và những gợi mở cho công tác phát triển đội ngũ trí thức ở Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay” của giảng viên Ngô Thị Huyền đã được chọn báo cáo tại Hội thảo.

Toàn cảnh buổi Hội thảo khoa học Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phòng Đào tạo

Hội thảo khoa học trí thức Đồng Nai


    • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
    • Điện thoại: 0251 3952 778
    • Email: lachong@lhu.edu.vn
    • © 2023 Đại học Lạc Hồng
      30,279       1/393