Các văn bản khácTB lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2024

Xem văn bản tại đây

1. Thời hạn đăng ký tại Hội đồng Giáo sư cơ sở LHU: Ngày 02/5/2024.

2. Thời hạn nộp hồ sơ xét tại LHU và nộp bản đăng ký xét lên Trang thông tin điện tử của HĐGDNN: Ngày 01/7/2024.

Các thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức (ĐT, Zalo: 0913778057).02/5/2024.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  7,527       1/743