Banner HoinghiCDDT

BAN TỔ CHỨC

Địa chỉ: Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng, Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0966225429 - 0383537056

Email: media@lhu.edu.vn