Tình hình việc làm Cựu sinh viên

Đảm bảo chất lượng  »  Tình hình việc làm Cựu sinh viên


Tình hình việc làm của Cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022

 

Trường Đại học Lạc Hồng triển khai Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp với những thông tin cụ thể như sau:

    – Mục tiêu khảo sát: Ghi nhận thông tin về tình hình việc làm hiện tại, mức độ đáp ứng công việc và những khó khăn gặp phải trong thời gian bắt đầu đi làm của cựu sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp. Từ đó, đề xuất/kiến nghị giải pháp/kế hoạch hành động nhằm chuẩn bị hành trang cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp bắt đầu quá trình đi làm thuận lợi hơn.

    – Đối tượng khảo sát: Các bạn cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022

    – Hình thức khảo sát: Khảo sát được thực hiện qua hệ thống online

    – Thời gian khảo sát:  15/10/2022 - 15/11/2022

Kết quả khảo sát

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,763       1/665