Công khai mẫu văn bằng

Đảm bảo chất lượng  »  Công khai mẫu văn bằng


Thông báo công khai mẫu bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Lạc Hồng

Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung câp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân”.

Trường Đại học Lạc Hồng thông báo công khai mẫu phôi văn bằng: Bằng Tiến sĩ, Bằng Thạc sĩ, Bằng Kỹ Sư, Bằng Cử nhân, Bằng Dược sĩ. Các mẫu phôi văn bằng được nhà trường sử dụng từ ngày 01/01/2021

Mẫu Bằng Tiến sĩ

Mẫu Bằng Thạc sĩ

Mẫu Bằng Kỹ sư

Mẫu Bằng Cử nhân

Mẫu Bằng Dược sĩ


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  422       1/662