Tin tức

LHU'S FACE 2020 - TS .Nguyễn Trọng Anh

huyên mục LHU's Face - Gương Mặt Lạc Hồng Tiêu Biểu

❤️Giảng Viên - TS .Nguyễn Trọng Anh

Khoa Kỹ thuật Hóa học - Môi trường

⭐️Đam Mê trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo

-----------------------------

Giản dị, đam mê công nghệ sinh học môi trường, người Thầy đến từ Quảng Bình với trang thành tích dài đáng tự hào.

* Từ năm 2003 đến năm 2008 học đại học chuyên ngành công nghệ môi trường tại trường Đại học Lạc Hồng.

* Năm 2008 đến năm 2010 làm việc tại Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường, Trường Đại học Lạc Hồng.

* Từ Năm 2010 đến năm 2017 học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại trường Đại học Thượng Hải – Trung Quốc.

* Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tặng năm 2020.

* Bằng khen của Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng năm 2020.

* Giấy khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai tặng năm 2019.

* Nghiên cứu được đăng trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

* 01 đề tài đạt Giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15.

* 01 đề tài đạt Giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.

* 07 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài và 02 bài báo đăng ở tạp chí khoa học Lạc Hồng.

* 03 bằng sáng chế do nhà nước Trung Quốc cấp.

* Năm 2020 Bằng lao động sáng tạo Quyết định số: 880/QĐ-TLĐ ngày 26/6/2020 Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

* Năm 2020 Bằng khen Quyết định số: 1365/QĐ-LHHVN ngày 30/12/2019 Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

* Năm 2019 Giấy khen Quyết định số 328/QĐ-STKT ngày 17/08/2019 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai

1 Nghiên cứu ứng dụng xỉ thép lò điện hồ quang (EAFS) để loại bỏ Photpho hòa tan trong nước thải chế biến thủy sản 2019 Giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

2 Nghiên cứu ứng dụng xỉ thép lò điện hồ quang (EAFS) để loại bỏ Photpho hòa tan trong nước thải chế biến thủy sản 2019 Giải ba hội thi sang tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15.

1 Facile synthesis of size-tunable CuO/graphene composites and their high photocatalytic performance. 2015 Material Research Bulletin, 61 (2015) 409-414. IF= 2.47

2 SiO2-assisted synthesis of layered MoS2/reduced graphene oxide intercalation composites as high performance anode materials for Li-ion batteries. 2016 RSC Advances 2016, 6 (78), 74436-74444. IF= 3.289

3 Facile synthesis of ultrathin, undersized MoS2/graphene for lithium-ion battery anodes. 2016 RSC Advances 2016, 6 (102), 99833-99841. IF= 3.289

4 MoS2/graphene nanocomposite with enlarged interlayer distance as a high performance anode material for lithium-ion battery. 2016 Journal of Materials Research, 2016. 31(20): 3151-3160. IF= 1.673

5 Synthesis of TiO2 nanospheres with large surface area for visible light synergistic catalytic degradation of Cr(VI) and bisphenol A. 2015 Juarnal of Shanghai University (Natural Science), ISSN: 10076417, 2015, 04:490-502.

6 Hierarchically assembled 3D nanoflowers and 0D nanoparticles of nickel sulfides on reduced graphene oxide with excellent lithium storage performances 2018 Applied Surface Science

Volume 439, 1 May 2018, Pages 386-393. IF = 3.387

7 Recycling cassava stem to bioethanol by inoculating a novel xylose-glucose fermenting yeast at high initial concentration 2019 Environmental Progress & Sustainable Energy, 2019, 1944-7450. IF = 1.32

8 Sức chống chịu Furfural và sự chuyển hóa Glucose và Xylose thành Ethanol của

nấm men Blastobotrys Adeninvorans XE1

Furfural tolerance and glucose and

xylose conversion to ethanol of yeast Blastobotrys adeninivorans XE1 2019 Tạp chí khoa học Lạc Hồng

9 Chế tạo vật liệu hấp phụ than hoạt tính từ thân cây sắn ứng dụng trong xử lý môi trường

Synthesis absorb material from cassava stem 2019 Tạp chí khoa học Lạc Hồng

1 电子束辐照制备氮掺杂二氧化钛光催化剂的方法。 2014 ZL 2014 1 0327600.9. Nước Trung Quốc.

2 电子束辐照法合成氧化亚铜/石墨烯光催化复合纳米材料的方法。 2014 201410212031.3. Nước Trung Quốc.

3 一种片状MoS2/石墨烯复合气凝胶及其制备方法。 2015 201510005841.6. Nước Trung Quốc.

❤️ Yêu mến và bình chọn cho Thầy tại đây nhé các bạn.

http://face.lhu.edu.vn/dam-me/nguyen-trong-anh/

 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hãy cùng bình chọn cho 77 Gương mặt tiêu biểu LHU nhé.!

 http://face.lhu.edu.vn/danh-sach-toa-sang/

LHU's Face 2020