Tin tức

LHU'S FACE 2020 - Trần Thanh Vang

Chuyên mục LHU's Face - Gương Mặt Lạc Hồng Tiêu Biểu

❤️ Trần Thanh Vang

Ngành Cơ Điện Tử Khóa 17

⭐️Đam Mê trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo

-----------------------------

Giói thiệu về bản thân thì Mình chỉ có 3 gạch đầu dòng ngắn cùng với niềm đam mê to lớn đó là đam mê nghiên cứu sáng tạo trong ngành cơ điện tử.

* Vui vẻ - Hòa đồng

* Giải Khuyến Khích Hội Thi Sáng Tạo Trẻ Tỉnh

* Là một người ham học hỏi và đầy nhiệt huyết trong học tập và trong công việc

❤️Các Bạn yêu mến và ủng hộ mình tại đây nhé

http://face.lhu.edu.vn/dam-me/tran-thanh-vang/

 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hãy cùng bình chọn cho 77 Gương mặt tiêu biểu LHU nhé.!

 http://face.lhu.edu.vn/danh-sach-toa-sang/

 

LHU's Face 2020