Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: Báo cáo tiến độ lần 1 nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 15 Ngày

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho sinh viên đi đúng hướng nghiên cứu và thúc đẩy hoàn thành bài nghiên cứu khoa học đúng tiến độ, vào lúc 18h00, ngày 28/2/2019, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã tổ chức cho sinh viên Báo cáo tiến độ lần 1 nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 15 Ngày gồm có 22 sinh viên báo cáo của 13 đề tài tại các hội đồng sau: 
Hội đồng đánh giá được tổ chức thành 2 tiểu ban: 
Tiểu ban 1 báo cáo tại phòng G304, thành viên tiểu ban đánh giá bao gồm: 
• TV1: TS. Nguyễn Văn Dũng 
• TV2: ThS. Huỳnh Thị Như Hiếu 
• TK: CH. Ngô Thị Kim Anh 
Tiểu ban 2 báo cáo tại phòng G303, thành viên tiểu ban đánh giá bao gồm: 
• TV1: ThS. Nguyễn Thanh Hòa Bình 
• TV2: ThS. Phan Văn Hải 
• TK: ThS. Trần Thị Thu Hiền 
Tại buổi báo cáo sinh viên đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến hữu ích từ phía hội đồng khoa học với các nội dung như thiết kế nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, cách xử lý dữ liệu, kết quả xử lý dữ liệu, trình bày tài liệu tham khảo… Đối với chuyên ngành Luật Kinh tế, nội dung là cơ sở lý luận, áp dụng quy định của pháp luật, định hướng chính sách, kiến nghị… đó là những ý kiến đóng góp rất quý báu của hội đồng. Từ đó sinh viên có thêm hướng hoàn thiện cũng như trình bày bài nghiên cứu theo quy định của trường. 
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi báo cáo: 

 

Khoa Quản Trị KTQT

nghiên cứu, khoa học, sinh viên, quản trị