Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: Sinh viên nghiên cứu khoa học báo cáo tiến độ lần 1

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho sinh viên đi đúng hướng nghiên cứu và thúc đẩy hoàn thành bài nghiên cứu khoa học đúng tiến độ, vào lúc 18h30, ngày 23/09/2021, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã tổ chức cho sinh viên Báo cáo tiến độ lần 1 nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 2018 Ngày gồm có 13 sinh viên báo cáo với 10 đề tài bằng hệ thống trực tuyến như sau:
• TV1: TS. Phan Thành Tâm
• TV2: ThS. Huỳnh Thị Như Hiếu
• TV3: ThS. Võ Anh Phúc
Tại buổi báo cáo sinh viên đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến hữu ích từ phía hội đồng khoa học với các nội dung như thiết kế nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, cách xử lý dữ liệu, trình bày tài liệu tham khảo… Đối với chuyên ngành Luật Kinh tế, nội dung là cơ sở lý luận, áp dụng quy định của pháp luật, định hướng chính sách, kiến nghị… đó là những ý kiến đóng góp rất quý báu của hội đồng. Từ đó sinh viên có thêm hướng hoàn thiện cũng như trình bày bài nghiên cứu theo quy định của trường.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi báo cáo:

 

 

 

 

 

Khoa Quản Trị KTQT

nghiên cứu, khoa học, sinh viên, quản trị


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        4,229,679       1/198