Tin tức & Sự kiện

Gia hạn thời gian tiếp nhận bài thi "Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm"

Khoa Quản Trị - Kinh Tế Quốc Tế thông tin đến các bạn sinh viên về việc gia hạn thời gian tiếp nhận bài thi "Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm". Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) tỉnh Đồng Nai được tổ chức nhằm khuyến khích và phát huy các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Thông qua cuộc thi lựa chọn được những nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có những thiết kế đẹp, tiêu biểu cho các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: đến 16 giờ 30 phút ngày 31/10/2021.

- Thời gian tổ chức chấm giải: dự kiến tháng 11/2021.

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Bà: Phạm Thị Thanh Thúy - Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: 0835921779

Email: mrs.zendathuy@gmail.com

Thông tin chi tiết về Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm”:

https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/hoithiocop.asp

Truy cập link: 

https://rd.zapps.vn/detail/1704877795825971713?id=37a29831d5743c2a6565&pageId=1704877795825971713&broadcastId=df9f714a560fbf51e61e

Khoa Quản Trị KTQT

gia hạn, thời gian, tiếp nhận, thiết kế, nhãn hiệu


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        4,229,636       1/198