Tin tức & Sự kiện

[QT-KTQT] Đề án xây dựng và phát triển mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp trên địa bàn TP. Long Khánh

Ngày 26/10/2023, tại UBND thành phố Long Khánh – Đồng Nai, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng trình bày Dự thảo lần thứ hai Đề án Xây dựng và phát triển mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp trên địa bàn thành phố Long Khánh. Đây là đợt báo cáo nhằm thảo luận và thu thập ý kiến từ các đại biểu, ban ngành, địa phương và cộng đồng liên quan trong việc xây dựng mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp bền vững.

Theo Dự thảo Đề án, mục tiêu chính là tạo ra một mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp phát triển, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho địa phương. Điều này đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho các hộ nông dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch thành phố.

Nội dung quan trọng được đề xuất trong Đề án là xây dựng mô hình hợp tác xã du lịch nông nghiệp tại các địa phương trên địa bàn. Qua việc tạo ra các liên kết giữa các hộ nông dân, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, mô hình này hướng đến việc tăng cường khả năng cạnh tranh, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, từ đó thu hút khách du lịch và tạo ra các nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng.

Nội dung quan trọng tiếp theo của Đề án là xây dựng các mô hình du lịch sinh thái vườn cho các hộ nông dân phát triển du lịch. Thông qua việc khai thác và phát triển tiềm năng của các vườn nông nghiệp trên địa bàn thành phố Long Khánh, mô hình du lịch sinh thái vườn sẽ tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho du khách, đồng thời thúc đẩy việc bảo tồn môi trường và giữ gìn văn hóa truyền thống.

Tham gia buổi trình bày Dự thảo Đề án đã có sự tham dự của phó chủ tịch UBND thành phố Long Khánh - Tăng Quốc Lập và các thành viên trong ban chỉ đạo phát triển du lịch của thành phố, các phòng ban liên quan, đại diện của các địa phương và các hộ nông dân cũng đã tham gia tích cực trong cuộc thảo luận, chia sẻ ý kiến và đóng góp ý tưởng để hoàn thiện Đề án.

Sau buổi trình bày, các ý kiến và đề xuất từ cuộc họp sẽ được đánh giá và tích hợp vào phiên bản cuối cùng của Đề án. Điều này đảm bảo sự tham gia đa dạng và đồng thuận từ các bên liên quan, tạo ra một nền tảng vững chắc chắn cho sự phát triển thành công của mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp tại thành phố Long Khánh.

 

Khoa Quản Trị KTQT

du lịch, lữ hành, quản trị, sinh viên, tuyển sinh


   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     6,184,927       5/219