Tin tức & Sự kiện

[QTKTQT] Sơ kết công tác cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Vào ngày 26/01/2024, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Sơ kết công tác cố vấn học tập cho học kỳ 1 năm học 2023-2024. Chương trình này nhằm tạo ra một môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên và nâng cao chất lượng cố vấn học tập.

Thầy TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế và Cô ThS. Tạ Thị Thanh Hương - Phó Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã điều hành chương trình sơ kết, cùng với sự có mặt của các cố vấn học tập, giảng viên và nhân viên khoa. Cô ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân - Quản sinh khoa đã trình bày một báo cáo chi tiết về các hoạt động cố vấn học tập trong học kỳ vừa qua như: kết quả học tập, rèn luyện, các chính sách hỗ trợ cho sinh viên, trong đó nổi bật nhất là số lượng học bổng được tài trợ từ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, từng thầy cô cố vấn học tập đã chia sẻ kinh nghiệm qua những trường hợp thực tế đã thực hiện cố vấn học tập cho sinh viên, cũng như những khó khăn còn tồn tại. Những vấn đề này lần lượt được thảo luận với sự chủ trì của lãnh đạo khoa và sự đóng góp sôi nổi từ các thầy cô cố vấn học tập.

Sau chương trình Sơ kết công tác cố vấn học tập cho học kỳ 1 năm học 2023-2024 tại Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng, các thầy cô cố vấn học tập đã đúc kết được những kinh nghiệm, cách giải quyết những vấn đề gặp phải trong việc tư vấn, chăm sóc sinh viên. Bởi lẽ, công tác cố vấn học tập được thực hiện tốt sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hoạt động học tập của sinh viên, làm thay đổi hành động học, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu mới.

Khoa Quản Trị KTQT

cố vấn, học tập, sinh viên, quản trị, tuyển sinh


   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     6,185,308       2/219