• Sáng ngày 28/3/2019 tại Văn phòng Khoa Quản trị Kinh tế quốc tế đã diễn ra buổi họp Hội đồng khoa học góp ý chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh với sự tham gia của Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, Đại diện doanh nghiệp, Đại diện cựu sinh viên ngành Quản
  • Để chuẩn bị cho sinh viên Nghiên cứu khoa học khóa 15 Ngày sắp kết thúc kỳ thực tập và hoàn thành bài nghiên cứu thành công, vào tối ngày 28/03/2019 lúc 18h00 tại cơ sở 5, Đại học Lạc Hồng phòng G502, G503 Khoa Quản trị Kinh tế quốc tế đã tổ chức cho sinh viên Báo cáo tiến độ lần 2 bài nghiên cứu
  • Chiều ngày 27/3/2019 tại Văn phòng Khoa Quản trị Kinh tế quốc tế đã diễn ra buổi họp Hội đồng khoa học góp ý chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ngành Luật Kinh tế với sự tham gia của Chủ tịch Hội Luật gia Đồng Nai, Đại diện doanh nghiệp, Đại diện cựu sinh viên, lãnh đạo Khoa Quản trị Kinh tế
  • Ngày 27/3/2019 tại Văn phòng Khoa Quản trị Kinh tế quốc tế đã diễn ra buổi họp Hội đồng khoa học góp ý chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ngành Kinh tế Ngoại thương với sự tham gia của Đại diện chuyên gia, Đại diện doanh nghiệp, Đại diện cựu sinh viên, lãnh đạo Khoa Quản trị Kinh tế quốc tế và
  • Nhằm trang bị cho giảng viên Khoa QTKTQT kỹ năng lớp họcđảo ngượcđể tăng khả năng tập trung và gây hứng thú cho sinh viên trong giờ giảng dạy, sau buổi học đầu tiên vào chiều ngày 09/3/2019, Khoa QTKTQTtiếp tụctriển khai cho giảng viên của Khoa tham gia Lớp họcđảo ngược vào chiều ngày