• Ngày 05/03/2020, tại phòng D305, Khoa QTKTQT đã họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc điều chỉnh chương trình đào tạo niên khóa 2020 đối với ngành Quản trị kinh doanh. Với mục đích xem xét lại những điểm phù hợp/ chưa phù hợp trong CTĐT 2019, tiếp nhận góp ý từ phía đại diện chuyên gia, đại
  • Ngày 02/3/2020, tại VP. Khoa QTKTQT D301, Khoa QTKTQT đã họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc điều chỉnh chương trình đào tạo niên khóa 2020 đối với ngành Luật Kinh tế. Với mục đích xem xét lại những điểm phù hợp/ chưa phù hợp trong CTĐT 2019, tiếp nhận góp ý từ phía đại diện chuyên gia, đại
  • Ngày 28/02/2019, tại VP. Khoa QTKTQT D301, Khoa QTKTQT đã họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc điều chỉnh chương trình đào tạo niên khóa 2020 đối với ngành Kinh tế Ngoại thương. Với mục đích xem xét lại những điểm phù hợp/ chưa phù hợp trong CTĐT 2019, tiếp nhận góp ý từ phía đại diện chuyên
  • Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường, chiều ngày07/12/2019, Khoa QTKTQT đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Lãnh đạo Khoa.Thành phần buổi đối thoại gồm có: TS. Lâm Thành Hiển – P.Hiệu trưởng thường trực, đại diện Ban giám hiệu, TS Nguyễn Văn Tân – Trưởng Khoa, TS. Nguyễn
  • Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Lạc Hồng, tối ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại các phòng D305 và D306 cơ sở II, Khoa Quản trị kinh tế quốc tế tổ chứcHội đồng Báo cáo tốt nghiệpcho lớp 18QT502 và lớp 18LU501. Hội đồng gồm các thành viên: Đây là khóa đầu tiên khoa chuyển đổi tử hình