Tin tức Quan hệ quốc tế

Học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng - Đài Loan

 
Phòng Quan hệ Quốc tế kính gửi đến quý thầy/ cô và các bạn sinh viên thông tin học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng - Đài Loan. Quý thầy/ cô và các bạn sinh viên có quan tâm vui lòng đọc kỹ thông tin trong các file đính kèm dưới đây để nắm bắt thông tin và làm hồ sơ kịp thời. 
Lưu ý: Quý thầy/ cô và các bạn sinh viên gửi hồ sơ giấy trực tiếp về địa chỉ của trường ĐHKHUD Cao Hùng theo địa chỉ trong file đính kèm. Đồng thời nộp đơn dự tuyển trực tuyến trên website được chỉ định trong file đính kèm dưới đây. 
Thông tin chung về học bổng: 
Mẫu hồ sơ và các giấy tờ cần thiết: 
Hướng dẫn hoàn thành hồ sơ: 
Vĩnh Lộc
Lac Hong, 13/11/2014 - 09:45:28

học bổng