Tin tức Quan hệ quốc tế

Học bổng Thạc sĩ, Đại học Chung Cheng - Đài Loan

Phòng Quan hệ Quốc tế xin trân trọng thông báo, chương trình học bổng Thạc sĩ của Trường Đại học Chung Cheng, Đài Loan - khóa học tháng 9 (mùa thu).

Học bổng:

-       Miễn học phí và các chi phí khác

-       Sinh viên có thành tích học tập tốt có thể nhận học bổng lên tới 10,000 NTD (7 triệu đồng) một tháng.

-       Trợ giảng: từ 2,000 – 5,000 NTD một tháng

-       Và các học bổng khác như: Học bổng chính phủ Đài Loan, học bổng hỗ trợ nghiên cứu AMI-HI.

Hồ sơ:

Theo chỉ dẫn, và nộp đơn online tại: http://oia.ccu.edu.tw/ciaeenglish/admissions.html

 

(061) 3953 128 - qhqt@lhu.edu.vn

Phòng Quan hệ quốc tế
Lac Hong, 05/01/2016 - 10:43:54