Tin tức & Sự kiện

Khoa CNTT: Báo cáo tốt nghiệp và báo cáo thực tập Khoá 2017 năm 2021.

 

Vào ngày 14/12/2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức BCTN và BCTT dành cho các bạn sinh viên năm cuối. Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, Khoa CNTT đã đề xuất và được sự cho phép của nhà trường tổ chức theo hình thức Online-zoom.

Buổi báo cáo diễn ra với sự tham gia của toàn thể thầy cô Khoa CNTT, đại diện phía Doanh nghiệp cùng 52 em sinh viên.

Khoa CNTT tiến hành chia 5 tiểu ban, mỗi tiểu ban bao gồm 2 giáo viên và 1 đại diện Doanh nghiệp cùng với 10 sinh viên.

Một số hình ảnh buổi báo cáo.

 

Khoa Công Nghệ Thông Tin

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        551,492       1/175