Sinh Viên

SL Tuyển SinhNĂM HỌC


KHÓA HỌC

NĂM SẼ TỐT NGHIỆP
SỐ LƯỢNG THÍ SINH
SỐ LƯỢNG SV NỘP HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TRÚNG TUYỂN SỐ LƯỢNG NHẬP HỌC
2013-2014 2013 2018 198 187 126
2014-2015 2014 2019 184 160 104
2015-2016 2015 2020 112 98 67
2016-2017 2016 2021 80 70 49
2017-2018 2017 2022 110 97 66
2018-2019 2018 2023 172 150 126