Sinh ViênThông báo hướng dẫn về BCTT và BCTN năm học 2021-2022

1.Đăng ký thực tập

 • - SV điền đầy đủ thông tin cá nhân vào google sheet (link đính kèm )
 • Trường hợp sinh viên đã có CTY thực tập: điền thông tin CTY vào sheet và nộp hồ sơ bản Scan lên hệ thống (bản gốc giữ lại để nộp về khoa sau). Nếu Doanh nghiệp yêu cầu làm giấy giới thiệu thì SV đánh dấu (X) vào cột giấy giới thiệu trên Google Sheet
 • - Trường hợp SV chưa có CTY thực tập và tham gia thực tập theo doanh nghiệp do Khoa giới thiệu thì: để trống phần thông tin doanh nghiệp và ghi chuyên môn của mình ở mục ghi chú. Trường hợp này sẽ nộp hồ sơ thực tập sau khi tiếp nhận doanh nghiệp từ khoa giới thiệu.
 • - Sinh viên đăng ký đến hết ngày 18/01/2022
 •  
 • 2. Hồ sơ thực tập

  a) Hồ sơ thực tập bao gồm:

  • - Đơn đăng ký thực tập
  • - Giấy tiếp nhận thực tập
  • - Đơn cam kết (đối với trường hợp sinh viên tự tìm nơi thực tập)
  • Link các mẫu biểu đính kèm
 • Nộp hồ sơ thực tập: SV đã có đơn vị thực tập

  b) Trường hợp sinh viên ĐÃ có công ty thực tập

  • - Scan các giấy tờ trong hồ sơ, đóng gói (Lop_MSSV_Ten.rar) và nộp trong phần Nộp hồ sơ thực tập. 
  • - Deadline: 18/01/2022
   • - Trường hợp này sẽ nộp hồ sơ thực tập sau khi tiếp nhận doanh nghiệp từ khoa giới thiệu. Thời gian cập nhật trong thông báo tiếp theo.
   •  
   • 2. Đăng ký chọn GVHD và làm BCTN
   •  
   • Đăng ký Giáo viên hướng dẫn

   • - Ngày 10/1 đến 12/1: sinh viên chọn Giáo viên hướng dẫn
    - Ngày 13/1 đến 22/1: sinh viên liên hệ Giáo viên hướng dẫn để có định hướng đề tài và viết Thuyết minh
    - Ngày 23/1 đến 26/1: Khoa duyệt Thuyết minh và thông báo kết quả. Trường hợp được duyệt, sinh viên tiến hành thực hiện đề tài. Trường hợp không đạt, sinh viên liên hệ GVHD để chỉnh sửa lại nội dung đề tài.
    - 26/1 Khoa sẽ Public đề tài cho sinh viên khoá 19 và 20 để sinh viên có thể tham gia (phụ) thực hiện đề tài.

    Link đăng ký:

   • https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DZjciXu8ybAtK5Gj75u-PBEitPkCcunE2QlHvBsyw0w/edit?usp=sharing 

    Lưu ý: gồm 2 sheet (sheet 1: Danh sách giáo viên hướng dẫn, Sheet 2: Danh sách sinh viên chọn giáo viên hướng dẫn và làm Thuyết minh)

   • Sinh viên đăng nhập vô trang web: https://learn.lhu.edu.vn/ để xem những thông báo mới nhất về các BCTT và BCTN.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  238,295       1/151