Tin tức

NỘI DUNG

  ThS Đỗ Thị Thùy - giảng viên ngành Hàn Quốc học tham gia hội thảo khoa học Quốc tế tại Hà Nội

  Để đáp ứng nhu cầu này, đồng thời trong khuôn khổ triển khai dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo và nghiên cứu để phát triển ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Quốc tế 2019 với chủ đề “Hiện trạng và triển vọng về đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam” vào ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội. Nội dung của buổi hội thảo chủ yếu bàn về hiện trạng thực tế và phương hướng triển khai đào tạo, nghiên cứu của ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam trong tương lai.

  Dựa theo thư mời tham dự Hội thảo, ThS Đỗ Thị Thùy, Trưởng ngành Hàn Quốc học, giảng viên tiếng Hàn đã tham gia Hội thảo với chủ đề “Đối chiếu 289 âm đồng âm hoàn toàn trong Hán Hàn và Hán Việt”. Buổi hội thảo đã thu hút được nhiều bài tham luận của các chuyên gia về Hàn Quốc học đến từ các nước: Hàn Quốc, Thái Lan và Campuchia.

  Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISSN của Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam.

  Sau đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

   

  1 – ThS Đỗ Thị Thùy tại buổi Hội thảo

  2 – Các thầy, cô, chuyên gia Việt Nam và quốc tế chụp hình kỷ niệm cùng nhau

   

                                           3 – Toàn cảnh của buổi Hội thảo                                                     


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,208,901       2/194