Tham quan Biên Hòa

Sinh viên tương lai  »  Tham quan Biên Hòa


Khách sạn nhà nghỉ

Khách sạn Đồng Nai (3 sao)

Địa chỉ: 57, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, 061.3822267

Khách sạn Hòa Bình (2 sao)

Địa chỉ: 9 Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, 061.3828520

Khách sạn Vĩnh An (1 sao)

Địa chỉ: QL 1 Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, 061.3822377

Nhà Khách 71

Địa chỉ: 71 QL 1 Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, 061.3822487

Khách sạn Bửu Long

Địa chỉ: Khu du lịch Bửu Long, TP Biên Hòa, 061 3823255

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  235,862       1/359