Tin tức

Quán triệt, triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Sáng ngày 26/01/2019 tại phòng I209, Cơ sở 6, Ban Thường vụ Đảng ủy trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý tại các phòng, khoa trong toàn trường. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

Hình 1: Đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Giới – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

Đồng chí Trần Văn Giới cho biết, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn.

Hình 2: Đ/c Trần Văn Giới - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai trình bày các nội dung Nghị quyết TW8, khóa XII

Cụ thể, Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gồm 4 điều; nội dung nêu gương được khái quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống. Quy định nêu rõ, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2030 đó là: Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng.

Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Ngoài ra, Nghị quyết số 36-NQ/TW cũng đề cập đến 5 chủ trương lớn, 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp chủ yếu trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII là rất quan trọng và ý nghĩa. Cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, từ đó, đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, của đơn vị và của nhà trường.

Hình 3: Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

HÌnh 4: Đảng viên dự Hội nghị

Đảng Ủy

Nghị quyết 8, Đảng ủy, Đảng viên, Học tập


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,614,355       1/248