Tin tức

Đảng ủy trường tổ chức lớp Đối tượng Đảng khóa XV - 2019

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”.

Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Thực hiện nhiệm vụ đó, Đảng ủy trường đại học Lạc Hồng đã tổ chức lớp Đối tượng Đảng khóa XV – 2019, lớp học khai mạc lúc 8h00, ngày 07/6/2019, tại phòng B401, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

Hình 1: Toàn cảnh lớp học trong buổi khai mạc
Hình 2: Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường phát biểu trong buổi khai mạc lớp học

Tham gia lớp Đối tượng Đảng khóa XV do Đảng ủy trường tổ chức có 68 đoàn viên, công đoàn viên ưu tú đạt đủ các tiêu chuẩn do Đảng ủy trường đưa ra theo đúng Quy định Điều lệ Đảng, được xét chọn từ các chi đoàn, đoàn khoa, Chi đoàn cơ quan và công đoàn trường.

Hình 3: Đ/c Lê Sơn Quang - UVTV Đảng ủy trường sinh hoạt nội quy với các học viên
Hình 4: Đ/c Nguyễn Minh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tham gia trình bày chuyên đề trong khóa học
Hình 5: Đ/c Nguyễn Minh Thanh tham quan cơ sở vật chất phục vụ sinh viên của Đại học Lạc Hồng

Kết thúc đợt học, Ban Tổ chức đã tiến hành cho các học viên làm bài thu hoạc theo đúng quy định và gửi lên Đảng ủy khối để tiến hành đánh giá chất lượng của các học viên sau khi kết thúc khóa học.

Đảng Ủy

Đảng ủy, Lớp Đối tượng Đảng


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,613,128       1/225