Tin tức

Chi bộ 7 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Được sự thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy khối, Đảng ủy trường đại học Lạc Hồng, sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021 tại phòng họp cơ sở 1, Chi bộ 7 đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Phan Thành Tâm vào Đảng Cộng sản Việt Nam; Đến dự buổi lễ kết nạp có Đ/c Nguyễn Trùng Phương – Bí thư Đảng ủy trường, cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

 

Đảng ủy

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,640,191       1/468