Tin tức

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 & triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 28/6/2022 tại Hội trường B203 Trường Đại học Lạc Hồng, Đảng ủy trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 & triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hình 1: Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Trùng Phương – Bí thư Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đ/c Nguyễn Vũ Quỳnh – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng cùng các đ/c đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong trường cùng các đồng chí đảng viên trong đảng bộ trường.

Hình 2: Đ/c Nguyễn Trùng Phương – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Đ/c Lê Sơn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 & phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 & phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hình 3: Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy trường, nhà trường, các đoàn thể và đơn vị trong trường đảm bảo thực hiện tốt các nội dung công tác; đặc biệt là công tác chuyên môn, công tác chính trị, tư tưởng; công tác đảm bảo an ninh trật tự trong. Nhà trường, các đoàn thể và các đơn vị trong trường đạt nhiều thành tích cao trong công tác.

Hình 4: Đ/c Nguyễn Vũ Quỳnh – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy lãnh đạo Đoàn Thanh niên trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lạc Hồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (01 02/6/2022). Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh trường tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh trường nhiệm kỳ 2022 – 2027 (14/4/2022).

Hình 5: Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

*Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ như:

Thực hiện chỉ tiêu cụ thể đảm bảo theo Nghị quyết Đảng bộ trường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Số 01-NQ/ĐU, ngày 03/01/2022).

Giữ vững danh hiệu Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu Đảng bộ và 20% chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong toàn trường, tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, Đảng bộ trường triển khai thực hiện nghiêm túc các công tác này, đặc biệt là triển khai thực hiện việc Học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường.

Tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025. Phấn đấu kết nạp đảng đạt và vượt chỉ tiêu do Đảng ủy khối giao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên và nhân viên có đủ năng lực, phẩm chất, làm việc có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nêu gương và nêu gương.

Đảng ủy

Đảng ủy, Hội nghị sơ kết công tác Đảng


   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     3,259,680       1/806