• Lễ trao Giấy chứng nhận Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng phát triển Đảng 2022 Lễ trao Giấy chứng nhận Lớp đối tượng Đảng 2022
  • Tổng kết công tác Đảng năm 2021,Đảng ủy trường đã trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy trường cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Tập thể: Chi bộ 2: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 Chi bộ 7: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
  • Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 17/02/2022, tại Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên choquần chúng Nguyễn Lê Đức Lộclà đoàn viênkhoa Cơ điện Điện tử vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến dự buổi lễ kết nạp có Đ/c
  • Kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022)
  • Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; Sáng ngày 30/12/2021 tại phòng họp cơ sở 1, Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến dự buổi lễ kết nạp có Đ/c Nguyễn Trùng Phương – Bí thư Đảng ủy trường, Đ/c Lê Sơn Quang – UV.BTV Đảng ủy trường, Đ/c Trần Tiến – Bí thư Chi bộ 8 cùng sự có mặt của các Đ/c Đảng viên trong Chi bộ 8.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  2,586,826       1/161