Tin tức Bộ phận QHDN & Hỗ trợ SV

Trường Đại học Lạc Hồng làm việc với công ty Sankomold

Tại buổi tiếp, Ông Kunihironakashima trao tặng tài liệu công nghệ ép nhựa từ cơ bản đến nâng cao. Hai bên thống nhất: chuyên gia Công ty Sanko Mold sẽ có buổi huấn luyện công nghệ vật liệu nhựa và công nghệ ép nhựa trong tháng 7 tới cho giáo viên và sinh viên Đại học Lạc Hồng. Sau buổi huấn luyện công nghệ này, Công ty TNHH Sanko Mold VN sẽ trao tặng máy ép nhựa cho Trường Lạc Hồng để làm công cụ giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu lao động mà công ty đang cần.

Phòng Quan hệ quốc tế