Tin tức Bộ phận QHDN & Hỗ trợ SV

Công ty Châu Hoàng Hà: tặng máy khử trùng Ozone cho Trường Đại học Lạc Hồng.

Máy khử trùng Ozone sẽ được bàn giao lại cho Khoa Sinh học & Môi trường để giúp sinh viên học tập và nghiên cứu. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đã và đang được thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua.

 

Một số hình ảnh

 

 

Cấu trúc bên trong máy Khủ trùng Ozone

 

Ths.Trần Dũng trao thư cám ơn đến Ban Giám đốc công ty

 

 

Phòng Quan hệ quốc tế