Hỏi - Đáp

Hỏi - Đáp

Qui trình xét tốt nghiệp tạm thời và chính thức

Trả lời : Qui trình xét tốt nghiệp

 Để được xét tốt nghiệp chính thức, sinh viên phải đủ các điều kiện sau đây:

     -  Sinh viên viên phải hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo kể cả môn thi tốt nghiệp và chính trị.

     -  Đồng thời phải có các chứng chỉ sau: (photo công chứng)

              + Chứng chỉ Giáo Dục Thể Chất

              + Chứng chỉ Giáo Dục Quốc Phòng

              + Chứng chỉ B Tin Học

              + Chứng chỉ B Ngoại ngữ hoặc các chứng chỉ AV khác theo đúng quy định của trường 

              + Bằng tốt nghiệp cấp 3.

              + Bảng điểm xin ở phòng đào tạo có chữ ký của Ban lãnh đạo trường.

  Nếu sinh viên đạt đủ các điều kiện trên thì lên văn phòng khoa để làm hồ sơ xét tốt nghiệp.

  Sinh viên lấy Mẫu 09: Hồ sơ xét tốt nghiệp. điền đầy đủ thông tin, kèm theo các chứng chỉ như trên.(bảng photo công chứng và bảng gốc để đối chiếu)  đến Văn phòng Khoa (B201) để xác nhận và làm thủ tục xét tốt nghiệp. Hồ sơ xét tốt nghiệp Khoa sẽ giữ lại để xét tốt nghiệp chính thức cho sinh viên theo thời hạn quy định của trường (tháng 5 và tháng 10 hàng năm)

  Sau khi Khoa cập nhật thông tin xét tốt nghiệp cho Sv lên hệ thống, sinh viên thực hiện quy trình sau:

    +  Sinh viên liên hệ phòng đào tạo để xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. (Sinh viên liên hệ Phòng đào tạo để lấy theo ngày hẹn).

    +  Sinh viên vào websize: http://xettn.lhu.edu.vn/ để đăng ký xác nhận đồng ý xét tốt nghiệp.

 Lưu ý: khi đã đầy đủ các giấy tờ để xét tốt nghiệp, sinh viên liên hệ phòng đào tạo để dán hình và nộp lệ phí làm bằng.

Sinh viên lấy phiếu dán hình làm bằng tại đây! Phiếu dán hình làm bằng đại học

 

NẾU CÒN NỢ MÔN MÀ ĐÂU MÔN THI TỐT NGHIỆP CÓ THỂ XIN: Đơn xin xác nhận điểm tốt nghiệp ( Vào Biểu mẫu để tải đơn)

NẾU KHÔNG NỢ MÔN MÀ NỢ CHỨNG CHỈ AV HOẶC VI TÍNH CÓ THỂ XIN: Giay chung nhan tốt nghiệp tạm thời (tại phòng đào tạo)