Hỏi - Đáp

Hỏi - Đáp

Điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Khoa TCNH thông báo về việc xét tốt nghiệp tạm thời

THÔNG BÁO

V/v xét tốt nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để xin việc làm, nay Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

  1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ:
    1. Sinh viên đã đầy đủ hồ sơ xin xét tốt nghiệp chính thức, vui lòng nộp về Văn phòng Khoa  để cập nhật thông tin và xét tốt nghiệp chính thức theo thời gian quy định chủa trường.
    2. Sau đó sinh viên liên hệ phòng đào tạo để xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
  2. Trường hợp hồ sơ còn thiếu chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học:
    1. Sinh viên xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng còn thiếu chứng chỉ tin học hoặc ngoại ngữ theo quy định chuẩn đầu ra của Trường thì liên hệ phòng đào tạo để đăng ký.
    2. Sau khi đã đầy đủ các chứng chỉ, đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên vui lòng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa để xét tốt nghiệp chính thức (sinh viên xem lại quy trình xét tốt nghiệp để nắm rõ quy trình)

Lưu ý: Nếu sinh viên không nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa thì sẽ không có tên trong danh sách xét tốt nghiệp chính thức.

Trân trọng thông báo!