• Trung tâm Thông tin Tư liệu xin thông báo: Thư viện bắt đầu mở cửa từ ngày 18/10/2021 Thời gian làm việc như
  • Sáng ngày 27/4, tại Thư viện, phòng A201, Trường Đại học Lạc Hồng đã diễn ra "Ngày Hội sách LHU 2021". Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, nhằm tôn vinh giá trị của sách và nâng cao nhận thức về văn hóa đọc góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh
  • Thông báo về Kế hoạch tổ chức “Ngày hội sách LHU 2021”  Thời gian: Thứ 3, ngày 27 tháng 4 năm 2021 - Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 - Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30
  • Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020, Thư viện làm việc từ 7h đến 16h30 Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020, Thư viện làm việc từ 7h 11h30 và 13h 16h30
  • Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội sách LHU 2019” Thời gian: Bắt đầu lúc 07:00 17:00 Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 18/4/2019 Địa điểm: Sảnh tầng trệt Cơ sở 2 Trường Đại học Lạc Hồng

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  311,817       14/222