• Thư viện nghỉ phục vụ từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022. Ngày 02/5/2022 Thư viện mở cửa trở lại.
  • Bộ phận Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc, Thư viện nghỉ làm việc 02 ngày, từ ngày 10/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022. Ngày 12/4/2022 Thư viện làm việc trở lại.
  • Thư viện bắt đầu phục vụ bạn đọc từ ngày 23 tháng 3 năm 2022, Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 mở cửa từ 7h đến 20h30’. Chủ nhật mở cửa từ 7h30’ đến 15h30’
  • Bộ phận Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Lạc Hồng Từ ngày 14/2/2022,Thư viện tạm thời phục vụ và hỗ trợ bạn đọc tại Phòng Comlab, C305, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng.
  • Bộ phận Thư viện thông báo đến giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Lạc Hồng. Thư viện sẽ đóng cửa từ ngày 17/12/2021 cho đến khi có thông báo. Lý do: sữa chữa Bạn đọc có nhu cầu gia hạn sách online, liên hệ số ĐT: 0946. 479.766

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  359,271       1/134