Khu nội trú

Khu nội trú

Nội quy phòng cháy chữa cháy

1. Việc phòng cháy chữa háy là nghĩa vụ của mỗi sinh viên.
2. Mỗi sinh viên phải tích cực đề phòng không để nạn cháy xảy ra, đồng thời sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để khi cần chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
3. Cấm tất cả các hoạt động việc sử dụng lửa, các nguồn nhiệt, hóa chất và các chất dễ cháy nổ, độc hại, phóng xạ… Triệt để tuân theo các quy định về PCCC.
4. Cấm câu mắc, sử dụng điện tùy tiện trong phòng ở, trước khi ra khỏi phòng phải tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kỷ thuật an toàn sử dụng điện.
5. Đồ dùng cá nhân phải sắp xếp gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, tạo điều kiện thuận lợi cho bảo vệ vào cứu chữa khi cần thiết.
6. Trên các lối đi lại, nhất là ở các lối thoát hiểm không để các chướng ngại vật.
7. Tập thể hoặc cá nhân có thành tích PCCC sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm các điều quy định trên tùy theo trách nhiệm nặng nhẹ mà xử lý từ thi hành kỷ luật hành chính đến truy tố theo pháp luật hiện hành.
KHI CÓ SỰ CÓ XẢY RA CHÚNG TA CẦN LÀM MỘT SỐ VIỆC SAU:
   1. Báo động để mọi người cùng biết.
   2. Cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy.
   3. Dùng bình chữa cháy, cát, nước để dập tắt đám cháy.
   4. Điện thoại số 114 gọi đội chữa cháy chuyên nghiệp
BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ