Quá trình phát triển

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Quá trình phát triển


Mỗi thời khắc mỗi con người

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Theo quy luật tất yếu của cuộc sống, sự biến đổi về con người đã ghi lại biết bao thăng trầm đã qua. Mỗi một thời khắc mỗi một con người đã hao tâm gầy dựng và mở ra những hướng đi mới cho Đại học Lạc Hồng. Và mỗi một con người nơi đây đã góp nên từng thời khắc đáng nhớ.

* Nhiệm kỳ I: 1997-2002

 • 1. Hội đồng quản trị
 • CN Nguyễn Trùng Phương (Chủ tịch)
 • Nhà giáo Ưu tú, TS Đỗ Hữu Tài (Phó Chủ tịch)
 • PGS TS Đoàn Văn Điện (Phó Chủ tịch)
 • CN Huỳnh Xuân Đình (Phó Chủ tịch)
 • CN Lâm Hiếu Trung (Phó Chủ tịch) (Đã mất)
 • PGS TS Nguyễn Đức Khương (Đã mất)
 • Nhà giáo Ưu tú,TS Nguyễn Thị Thu Lan
 • TS Trần Hành
 • PGS Nguyễn Văn Lẫm
 • TS Diệp Cẩm Thu
 • ThS Lâm Thành Hiển
 • 2. Ban Giám hiệu
 • PGS TS Đoàn Văn Điện (Hiệu trưởng)
 • Nhà giáo Ưu tú,TS Đỗ Hữu Tài (Phó Hiệu trưởng)
 • PGS TS Nguyễn Đức Khương (Phó Hiệu trưởng)
 • PGS Nguyễn Văn Lẫm (Phó Hiệu trưởng)
 •  

* Nhiệm kỳ II: 2002-2007

 • 1. Hội đồng quản trị
 • CN Nguyễn Trùng Phương (Chủ tịch)
 • Nhà giáo Ưu tú, TS Đỗ Hữu Tài (Phó Chủ tịch)
 • TS Trần Hành
 • PGS Nguyễn Văn Lẫm
 • PGS TS Nguyễn Đức Khương (Đã mất)
 • TS Diệp Cẩm Thu
 • ThS Lâm Thành Hiển
 • CN Nguyễn Thị Lan Hương
 • CN Vũ Văn Tăng
 • 2. Ban Giám hiệu
 • TS Trần Hành (Hiệu trưởng)
 • Nhà giáo Ưu tú, TS Đỗ Hữu Tài (Phó Hiệu trưởng)
 • PGS Nguyễn Văn Lẫm (Phó Hiệu trưởng)
 •  

* Nhiệm kỳ III: 2008-2013

 • 1. Hội đồng quản trị
 • Nhà giáo Nhân dân, Đỗ Hữu Tài (Chủ tịch)
 • CN Nguyễn Trùng Phương
 • TS Trần Hành (2008-2011)
 • TS Diệp Cẩm Thu
 • ThS Lâm Thành Hiển
 • CN Nguyễn Thị Lan Hương
 • CN Đỗ Khôi Nguyên
 • 2. Ban Giám hiệu
 • * Giai đoạn 2008-2011
 • TS Trần Hành (Hiệu trưởng)
 • Nhà giáo Ưu tú, TS Đỗ Hữu Tài (Phó Hiệu trưởng)
 • ThS Diệp Cẩm Thu (Phó Hiệu trưởng)
 • ThS Lâm Thành Hiển (Phó Hiệu trưởng)
 • TS Nguyễn Văn Nam (Phó Hiệu trưởng)
  * Giai đoạn 2011 – 2013
 • Nhà giáo Nhân dân, TS Đỗ Hữu Tài (Hiệu trưởng)
 • ThS Lâm Thành Hiển (Phó Hiệu trưởng)
 • TS Diệp Cẩm Thu (Phó Hiệu trưởng)
 • TS Nguyễn Văn Nam (Phó Hiệu trưởng)
 • Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)
 •  

* Nhiệm kỳ IV: 2013-2018

 • 1. Hội đồng quản trị
  • Nhà giáo Nhân dân, TS Đỗ Hữu Tài (Chủ tịch)
  • CN Nguyễn Trùng Phương
  • TS Diệp Cẩm Thu
  • ThS Lâm Thành Hiển
  • CN Nguyễn Thị Lan Hương
  • CN Đỗ Khôi Nguyên
  • TS Đỗ Thị Lan Đài
 • 2. Ban Giám hiệu
  • Nhà giáo Nhân dân, TS Đỗ Hữu Tài (Hiệu trưởng)
  • ThS Lâm Thành Hiển (Phó Hiệu trưởng thường trực)
  • Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)
  • TS Diệp Cẩm Thu (Phó Hiệu trưởng)
  • TS Nguyễn Văn Nam (Phó Hiệu trưởng) 
  •  

* Nhiệm kỳ V: 2015-2020

 • 1. Hội đồng quản trị
  • Nhà giáo Nhân dân, TS Đỗ Hữu Tài (Chủ tịch)
  • CN Nguyễn Trùng Phương
  • CN Trần Ngọc Bích
  • CN Nguyễn Thị Lan Hương
  • CN Đỗ Khôi Nguyên
  • TS Đỗ Thị Lan Đài
  • Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan
  • TS Diệp Cẩm Thu
  • ThS Lâm Thành Hiển
 • * Đến năm 2017, TS Đỗ Thị Lan Đài được cử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • 2. Ban Giám hiệu
  • Nhà giáo Nhân dân, TS Đỗ Hữu Tài (Hiệu trưởng)
  • ThS Lâm Thành Hiển (Phó Hiệu trưởng)
  • Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)
  • TS Diệp Cẩm Thu (Phó Hiệu trưởng)
  • TS Nguyễn Văn Nam (Phó Hiệu trưởng)
  •  
  • * Nhiệm kỳ VI: 2020-2025
  •  
  • 1. Hội đồng trường
   • TS Đỗ Thị Lan Đài (Chủ tịch)
   • Nhà giáo Ưu tú, CN Lê Văn Hùng (Thư ký)
   • CN Nguyễn Trùng Phương
   • Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan
   • TS Diệp Cẩm Thu
   • TS Lâm Thành Hiển
   • CN Nguyễn Thị Lan Hương
 • ThS Đỗ Khôi Nguyên
 • CN Trần Ngọc Bích
 • 2. Ban Giám hiệu
 • TS Lâm Thành Hiển (Hiệu trưởng)
 • Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)
 • PGS TS Nguyễn Vũ Quỳnh (Phó Hiệu trưởng)
 • PGS TS Nguyễn Thanh Lâm (Phó Hiệu trưởng)
 • ThS Đỗ Khôi Nguyên (Phó Hiệu trưởng)
 • 3. Ban Kiểm soát
 • TS Nguyễn Văn Nam (Trưởng ban)
 • TS Trần Hoàng Minh (Thành viên) 
 • ThS Đào Thanh Mai (Thành viên)

 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  480,001       1/315