Giới thiệu

Trường Đại học Lạc Hồng (Biên Hòa - Đồng Nai) đã trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, là một trường đại học đa ngành, đa nghề.

Với chiến lược đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nhà trường vừa mở thêm ngành dược sĩ trình độ đại học với mục tiêu cung cấp nhân lực dược có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Năm 1997, Đại học Lạc Hồng ra đời trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ.

Tổng quan

Ngày 24/9/1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký quyết định số 790/TTg chính thức cho ra đời trường Đại học Dân lập Lạc Hồng. Đến nay nhà trường đã phát triển toàn diện từ hệ, ngành đào tạo; hoạt động chuyên môn; hợp tác quốc tế đến cơ sở vật chất …

Ban Lãnh đạo

Trải qua nhiều nhiệm kỳ với nhiều thay đổi về yếu tố con người. Đến nay, Ban Lãnh đạo hiện hành của Đại học Lạc Hồng gồm:

Quá trình phát triển

Sau nhiều khó khăn và thử thách trong sự nghiệp giáo dục, Đại học Lạc Hồng đã đưa tên mình vào bảng xếp hạng của nền giáo dục Việt Nam và để lại nhiều dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Mỗi thời khắc đi qua đều đáng được trân trọng và ghi nhận

Cơ sở vật chất

Nắm bắt nhu cầu công nghệ hóa, hiện đại hóa trong việc phục vụ quyền lợi học tập cho sinh viên. Đại học Lạc Hồng đã trang bị hệ thống các giảng đường, phòng ốc khang trang, các trung tâm hỗ trợ, kèm theo các trang thiết bị cao cấp tạo môi trường học tập tốt nhất

Các Đoàn thể

Đồng hành cùng sự phát triển của Đại học Lạc Hồng, phải nhắc đến sự phát triển kiện toàn và hỗ trợ đắc lực của các ban ngành đoàn thể của nhà trường.