Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Phòng thí nghiệm chuyên đề Thực phẩm

Phòng thí nghiệm chuyên đề Thực phẩm (Center of Nutrition - Sensory Science) có chức năng nghiên cứu: Nhu cầu dinh dưỡng và cơ cấu bữa ăn của người Việt nam; Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần ăn uống của các đối tượng lao động; Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm dùng trong bữa ăn của người Việt nam và tác dụng sức khỏe của thực phẩm và Các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Phòng Dinh dưỡng học - Cảm quan  còn có chức năng đào tạo về nhu cầu dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chức năng tư vấn đánh giá tình trạng dinh dưỡng của các đối tượng có nhu cầu.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  50,173       1/185