Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường

Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường (Environmental Technology Lab) có chức năng giảng dạy các môn học: Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường 1; Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường 2; Thí nghiệm Xử lý khí thải và chất thải rắn; Thí nghiệm Xử lý nước cấp – nước thải; Thí nghiệm quan trắc môi trường. Ngoài ra, Phòng TN Công nghệ Môi trường còn thực hiện các thí nghiệm chuyên đề môi trường đổi mới; phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên ngành Công nghệ Môi trường cho sinh viên và giảng viên; thực hiện các đề tài chuyển giao công nghệ theo nhu cầu của xã hội; thực hiện thiết kế, xây dựng các mô hình thực nghiệm cho chuyên ngành ứng dụng giảng dạy, học tập và thiết kế, xây dựng các công trình xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, khí thải,…


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  50,174       1/185