Phòng TN Khoa Kỹ thuật hóa học & MT

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Kỹ thuật hóa học & MT

Phòng thí nghiệm Phân tích Môi trường

Phòng thí nghiệm Phân tích Môi trường (Environmental Analysis Lab) có chức năng giảng dạy các môn học: Thí nghiệm Hóa đại cương; Thí nghiệm Các quá trình Hóa lý trong môi trường; Thí nghiệm Hóa Phân tích; Thí nghiệm phân tích chỉ tiêu môi trường. Ngoài ra, Phòng TN Phân tích Môi trường còn phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên ngành công nghệ môi trường cho sinh viên, giảng viên; phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Khoa và Nhà trường và thực hiện phân tích các chỉ tiêu môi trường như: nước cấp, nước thải, chất thải rắn, khí thải,…