Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

  Cơ sở Lạc Hồng

  smaple image

  Cơ sở 1

  Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

  Điện thoại: 0251 3952 778  Cơ sở 2

    Địa chỉ: Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 2, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

  Cơ sở 3

    Địa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

  Cơ sở 4

    Địa chỉ: E38 - Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 2, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

  Cơ sở 5

    Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

  Cơ sở 6

    Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 3, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

  Cơ sở 7

    Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

  Cơ sở Long Khánh

    Địa chỉ: Thích Quảng Đức, KP2, Phường Xuân An, TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    450,851       1/783