Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

  Đoàn thể

  Công đoàn

    Địa chỉ: Cơ sở 3 - Tòa nhà E - Phòng E102

    Điện thoại: 0251 3951 046

    Email: congdoan.@lhu.edu.vn

    Website: http://congdoan.lhu.edu.vn

  Đoàn - Hội sinh viên

    Địa chỉ: Cơ sở 3 - Tòa nhà E - Tầng trệt

    Điện thoại: 0251 3951 957

    Email: doanhoidhlh@gmail.com

    Website: https://doanhoi.lhu.edu.vn

  Đảng bộ cơ sở

    Địa chỉ: Cơ sở 3 - Tòa nhà E - Tầng trệt

    Website: https://dangbo.lhu.edu.vn


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    426,986       1/196