Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Giải phẫu

Phòng thực hành Giải phẫu trang bị cho sinh viên kiến thức về các quy luật hoạt động cơ bản của cơ thể, hai cơ chế điều hòa chức năng của cơ thể, cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch, cấu trúc, thành phần, chức năng của các bộ phận trong cơ thể.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/27045/Phong-thuc-hanh-Giai-phau.html


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  107,178       1/662