Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Hóa lý

Phòng thực hành Hóa lý cung cấp cho sinh viên kiến thức về khái niệm, biểu thức, ý nghĩa của các đại lượng nhiệt động cơ bản trong dược học; các nguyên tắc hóa lý trong dung dịch và cân bằng pha, ứng dụng trong dược học; các tính chất và nguyên tắc điều chế các hệ phân tán: keo, hỗn dịch, nhũ tương, dung dịch cao phân tử và các ứng dụng trong dược học và mối liên quan giữa tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ với độ dẫn, sức điện động và các thuộc tính dung dịch.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/27123/Phong-thuc-hanh-Hoa-ly.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,723       1/185