Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Sinh học đại cương

Tại đây, sinh viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về ADN, ARN, về sao chép ADN; phiên mã và mã di truyền; về hoạt động gen, đột biến gen; tổng hợp Protein, phương pháp phân tích AND; thành phần của tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng; sự di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học. Ngoài ra, sinh viên được thực hành sử dụng kính hiển vi và cách làm tiêu bản hiển vi và quan sát hình thể và cấu trúc của tế bào, sự vận động, sinh sản của tế bào, sự vận chuyển các chất qua màng tế bào, hiện tượng đẳng trương ưu trương.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/25234/Phong-thuc-hanh-Sinh-hoc-dai-cuong.html


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  102,988       1/315