Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Dược khoa

Phòng thực hành Dược khoa trang bị cho sinh viên các kỹ năng: biết vai trò và sử dụng đúng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm; pha chế một số dạng bào chế đơn giản; nhận diện được 100 dược liệu thông dụng; trình bày được tên Việt Nam, tên khoa học, thành phần hóa học chính, tác dụng và công dụng chính của các dược liệu này và làm quen với môi trường nhà thuốc.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/Phong-thi-nghiem.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  74,052       1/192